ทำไมต้องตรวจสอบบ้าน 

คนเราทั้งชีวิตซื้อบ้านได้ไม่กี่หลัง บ้านเป็นสวรรค์ของเราทุกคน ไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์เมื่อเรากลับมาถึงบ้านก็คอยโอบอุ้มเราให้มีความสุข แต่เมื่อเข้ามาในบ้านแล้วพบว่าบ้านเสียหาย น้ำรั่ว ไฟไม่ติด มีรอยแตกร้าว ทำให้เราเจ็บปวดและเสียใจมาก และหาช่างซ่อมแซมที่ไว้ใจได้นั้นยิ่งยากขึ้นไปอีก ดังนั้นกรณีที่ซื้อบ้านจากโครงการที่สร้างใกล้เสร็จก่อนขายนั้น เราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยหรือตรวจสอบได้น้อยมาก          Vการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ชำนาญจึงจำเป็นมาก ทั้งยังช่วยชี้ข้อบกพร่องที่สำคัญ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตด้วย  ซึ่งทางเราเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการตรวจสอบบ้านนี้ จึงขอเสนอตัวรับใช้ท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้บ้านท่านเป็นสวรรค์อย่างแท้จริง

þ ตรวจสอบโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ตรวจสอบบ้านโดยตรง

þ มีทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อม

þ มีอุปกรณ์ในการตรวจสอบพร้อม

þ จัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว

þ ตรวจสอบรวดเร็ว

þ เสนอแนะแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

การตรวจสอบบ้าน Home Inspection

 

การตรวจสอบบ้าน ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นเมื่อ ค.. 1950 ต่อมาได้มีการก่อตั้ง สมาคมตรวจสอบบ้านของอเมริกา (The American Society of Home Inspectors) ขึ้นเมื่อ ปี ค.. 1976 และได้จัดทำมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ ส่วนในประเทศไทยเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของประชากรและมีความต้องการที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่ และบ้านมือสอง การตรวจสอบบ้านจึงมีความสำคัญและความต้องการมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของเจ้าของ

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึง เล็งเห็นแนวทางในการสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้แก่เจ้าของบ้าน โดยเพิ่มการตรวจสอบบ้านโดยใช้มาตรฐานเดียวกับการตรวจสอบอาคารและโรงงาน

การตรวจสอบบ้านของทาง บริษัท คอนฟิเด้น บิลดิ้ง คอนซัลแตนท์ ยึดถือแนวทางหลักดังนี้

 

1.      มาตรฐานความซื่อสัตย์ ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

2.      มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคาร  

3.      มาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

4.      มาตรฐานความปลอดภัย