ตัวอย่างการปรับปรุงและต่อเติมบ้าน

                                รายการการปรับปรุง

  • เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา 

  • เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับพื้นรอบอาคาร เทพื้นคอนกรีต

  • เปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ำ โถส้วม อ่างล้างหน้า

  • ทาสีใหม่ทั้งภายในภายนอก รั้ว ประตูเหล็ก

  • เดินไฟฟ้าสวิทซ์ ปลั๊กใหม่ทั้งหลัง   เปลี่ยนลูกปิด กลอน มุ้งลวด เหล็กดัด