ขั้นตอนในการตรวจสอบ

1. เจ้าของบ้านแจ้งวันเข้าตรวจสอบบ้านก่อนล่วงหน้า

2. เข้าทำการตรวจสอบ โดยเจ้าของบ้านประสานงานกับเจ้าของโครงการหรือผู้ก่อสร้าง

3. สรุปปัญหาต่าง ๆ ที่พบให้เจ้าของบ้านและผู้ก่อสร้างทราบ

4.บริษัทจัดส่งรายงาน

สิ่งที่เจ้าของบ้านต้องจัดเตรียม

1. จัดเตรียมแบบแปลนบ้าน ถ้าไม่มีอาจใช้โบร์ชัวร์โฆษณา

2. จัดเตรียมข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุส่วนต่าง ๆ ของบ้าน พร้อมทั้ง Spec วัสดุถ้ามี

3. ติดต่อกับเจ้าของโครงการว่าบ้านได้ทำการเชื่อมต่อ น้ำ ไฟ ปั้มน้ำแล้ว

และสามารถใช้งานได้ เพื่อความสมบูรณ์ในการทดสอบ

 4. ควรขอใบรับประกันสินค้าต่าง ๆ อาทิ ปั้มน้ำ เครื่องดูดควัน เบอร์สีที่ทา

เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน ฯลฯ จากเจ้าของโครงการ

ค่าบริการในการตรวจสอบ

ทีมผู้ตรวจสอบ

โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์