ให้รีบหาทางหนีออกจากอาคารทันที


ให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องทันที รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร เพื่อโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิง


ก่อนจะหนีออกมาให้วางมือบนประตู หากประตูยังมีความเย็นอยู่ ค่อย ๆ เปิดประตูแล้วหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด

 


ประตูจะมีความร้อน ห้ามเปิดประตูเด็ดขาด รีบโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง และแจ้งให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใดของเพลิงไหม้ หาผ้าเช็ดตัวเปียก ๆ ปิดทางเข้าของควัน ปิดพัดลม และเครื่องปรับอากาศ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่หน้าต่างใช้วิธีคลานหนีไปทางฉุกเฉิน เพราะอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ด้านล่าง (เหนือพื้นห้อง) นำกุญแจห้องไปด้วย หากหมดหนทางหนีจะได้สามารถกลับเข้าห้องพักได้


อย่าใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ และไม่ควรใช้บันไดภายในอาคาร หรือบันไดเลื่อน เนื่องจากบันไดเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันควันไฟ และเปลวไฟได้ ให้ใช้บันไดหนีไฟภายในอาคารเท่านั้น

คัดลอกมาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นประโยชน์เผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป