คุณอาจไม่เชื่อว่า ควันไฟจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นั้น สามารถคร่วิตคุณได้ เพราะภายในเวลา 1 วินาที ควันไฟสามารถลอยสูงขึ้นไปได้ถึง 3 เมตร และภายใน 1 นาที ควันไฟสามารถลอยขึ้นไปได้สูงเท่ากับตึก 60 ชั้น ดังนั้น ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ ควันไฟจะปกคลุมอยู่รอบ ๆ ตัวคุณอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณสำลักควันไฟตายก่อนที่เปลวเพลิงจะคืบคลานมาถึงตัว เราจึงควรเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 10 ขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของตัวคุณเอง

ความปลอดภัยในอาคารนั้นต้องเริ่มศึกษากันตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปในอาคาร โดยเริ่มจาก

ควรศึกษาเรื่องตำแหน่งบันไดหนีไฟ, เส้นทางหนีไฟ, ทางออกจากตัวอาคาร, การติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Sprinkle และอุปกรณ์อื่น ๆ รวมทั้งต้องอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ และการหนีไฟอย่างละเอียด

  


ควรหาทางออกฉุกเฉินสองทางที่ใกล้ห้องพัก ตรวจสอบดูว่า ทางออกฉุกเฉินไม่ปิดล็อคตายหรือมีสิ่งกีดขวาง และสามารถใช้เป็นเส้นทางออกจากภายในอาคารได้อย่างปลอดภัย ให้นับจำนวนประตูห้อง โดยเริ่มจากห้องท่าน สู่ทางหนีฉุกเฉินทั้งสองทาง เพื่อไปถึงทางหนีฉุกเฉินได้ถึงแม้ว่าไฟจะดับ หรือปกคลุมไปด้วยควัน


วางกุญแจห้องพัก และไฟฉายไว้ใกล้กับเตียงนอน ถ้าเกิดเพลิงไหม้จะได้นำกุญแจ และไฟฉายไปด้วย อย่ามัวเสียเวลากับการเก็บสิ่งของ และควรเรียนรู้ และฝึกเดินภายในห้องพักในความมืดหาตำแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ จากนั้นหนีจากอาคารแล้วโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิงทันที

ข้อต่อไป

คัดลอกมาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเป็นประโยชน์เผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป