ตัวอย่างการผลงานการต่อเติม ซ่อมแซม

.

ซ่อมแซมฝ้าเพดาน

การซ่อมแซมหลังคา คสล ทำการทุบและเทคอนกรีตใหม่ เก็บรายละเอียด ทาสี