ตัวอย่างงานต่อเติม

ภาพก่อนการต่อเติม

 

ความต้องการ    ต้องการต่อเติมห้องชั้น 2 จากที่เป็นระเบียงเดิม ย้ายประตูเดิมกระจกเดิมออกมา และให้เหลือระเบียงไว้ 50 cm

.

กำแพงระเบียงก่อนทำ

กำแพงมีลักษณะโปร่ง ทำการใช้อิฐมอญก่อให้ทึบแล้วฉาบปูน