ติดต่อ                                                                    Contact us

 

                    บริษัท คอนฟิเด้น บิลดิ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด                           Confident Building Consultant Co., Ltd.

                    •บ้านเลขที่ 39/139 หมู่ 9 หมู่บ้านศิริวงศ์                                                             Address: 39/139moo 9 Moobansiriwong
                    ซอยรามอินทรา 14 (มัยลาภ)                                                                                Soi ramintra 14(maiyalab) Ramintra Rd.,
                                        เขตบางเขน                                                                                       Bangkok    10230     Thailand
                    กรุงเทพ 10230
                    โทรศัพท์ 0955261414    

                                                                                                              Phone:    0955261414         

                                                                                                                                          
                     มือถือ --                                                                                         

                                                                        Email address:  confidentbc@hotmail.com

 

 

ใบอนุญาตสภาวิศวกร 

       

หนังสือรับรองการขึ้น•ะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร